Forfaitaire regeling wisselend gebruik bestelauto

Naast de bijtelling voor privégebruik auto door individuele werknemers bestaat er ook een regeling wanneer een bestelauto wisselend gebruikt wordt door diverse werknemers.

Wanneer een bestelauto door twee of meer werknemers gebruikt wordt én wanneer de aard van de werkzaamheden zodanig is, dat er doorlopend wisselende werknemers gebruik maken van dezelfde bestelauto, dan dient de werkgever een eindheffing van 300 euro te betalen per bestelauto per jaar. Dit komt aldus neer op een betaling van 25 euro per maand via de loonaangifte. Er hoeft dan geen bijtelling berekend te worden bij individuele werknemers. Deze “afkoopregeling” geldt echter NIET als bijvoorbeeld twee werknemers allebei een identieke bestelauto rijden en dagelijks van auto ruilen. In deze situatie is er conform de regels van de belastingdienst géén sprake van wisselend gebruik, aangezien de aard van de werkzaamheden geen afwisselend gebruik rechtvaardigen.

Terug naar vorige pagina