Privégebruik auto werknemer

Bent u in loondienst? En rijdt u in een auto van uw werkgever? Dan geldt de 'regeling privégebruik auto van de werkgever'.

Dat betekent dat uw werkgever een bedrag bij uw loon moet tellen, omdat u voordeel hebt van dit privégebruik. Het bedrag dat bij uw loon wordt geteld, is de zogenoemde bijtelling. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Er zijn verschillende tarieven voor de bijtelling. De tarieven hangen af van de CO2-uitstoot en de leeftijd van de auto. De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Zie voor de actuele bijtellingspercentages het onderwerp ‘Privégebruik auto ondernemer’. Betaalt u uw werkgever een vergoeding voor het privégebruik van de auto? Dan wordt de bijtelling verminderd met deze vergoeding.

Geen bijtelling bij niet meer dan 500 kilometer privégebruik

Uw werkgever hoeft niets bij uw loon te tellen als u overtuigend kunt bewijzen dat u op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers met de auto rijdt. Kilometers voor woon-werkverkeer zijn zakelijke kilometers. Kilometers die u maakt tijdens een wachtdienst zijn onder bepaalde voorwaarden ook zakelijke kilometers.

Let op!

De bijtelling privégebruik auto geldt voor een heel kalenderjaar. Dus ook als u maar gedurende 1 maand privé met de auto rijdt, kunt u een bijtelling krijgen over het hele jaar. Dit is alleen als aan u al eerder gedurende het jaar een andere auto ter beschikking werd gesteld en de ene auto de andere dus vervangt. Als echter voor het eerst een auto ter beschikking aan u wordt gesteld, dan wordt de bijtelling voor deze auto tijdsevenredig toegepast. De grens van 500 privékilometers wordt hierbij eveneens naar evenredigheid verminderd.

U kunt het bewijs dat u niet meer dan 500 privékilometers rijdt, op verschillende manieren leveren:

 • met een sluitende rittenregistratie die u inlevert bij uw werkgever
 • met een Verklaring geen privégebruik auto in combinatie met een sluitende rittenregistratie of ander soort bewijs
 • met een ander soort bewijs

Rittenregistratie

U kunt met een sluitende (en controleerbare) rittenregistratie bewijzen dat u, op kalenderjaarbasis, niet meer dan 500 privékilometers hebt gereden. In de rittenregistratie moet u het volgende vermelden:

 • het merk van de auto
 • het type van de auto
 • het kenteken van de auto
 • de periode waarin u de auto tot uw beschikking hebt
 • de ritgegevens
 1. datum
 2. beginstand en eindstand van de kilometerteller
 3. beginadres en eindadres
 4. de gereden route indien deze afwijkt van de meest gebruikelijke
 5. het karakter van de rit
 • Een rit is de enkele reisafstand tussen twee adressen.

Bestelauto's

Rijdt u met een bestelauto? Dan volstaat onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde rittenregistratie. Hebt u door de aard van uw werkzaamheden (vaak) veel ritten op 1 dag met de bestelauto van uw werkgever? Dan mag u het bewijs voor het aantal gereden privékilometers leveren met een vereenvoudigde rittenregistratie.

De voorwaarden voor het bewijzen met vereenvoudigde rittenregistratie zijn dat de werkgever schriftelijk met u heeft afgesproken dat:

 • u een vereenvoudigde rittenregistratie bijhoudt
 • privégebruik tijdens werk- en lunchtijd niet is toegestaan
 • uw werkgever de zakelijke adressen in zijn administratie heeft

De belastingdienst heeft samen met (belangen)organisaties een voorbeeldafspraak gemaakt. U kunt deze voorbeeldafspraak downloaden op de site van de belastingdienst.

Rij instructeurs

Rij instructeurs mogen een vereenvoudigde rittenregistratie bijhouden.

Terug naar vorige pagina