Privégebruik auto ondernemer

Rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet u een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik, tenzij u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden.

De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto, welke afhankelijk is van de CO2-uitstoot van de auto. De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld.

In 2020 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 8% en 22%. Deze percentages gelden voor auto’s met een datum van eerste toelating in 2020.

Het percentage van 8% geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer. Gaat het om een auto die niet op waterstof rijdt, dan geldt de 8% bijtelling tot een cataloguswaarde van  45.000. Het verlaagde bijtellingspercentage van 8% geldt voor een periode van 60 maanden. Na afloop van deze 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.

Het percentage van 22% geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 0 gram per kilometer. 

Daarnaast is er ook nog een apart tarief voor auto’s ouder dan 15 jaar. Voor deze auto’s geldt een bijtellingspercentage van 35%. Hier wordt de bijtelling niet berekend over de cataloguswaarde, maar over de waarde in het economische verkeer, oftewel de dagwaarde.

De bijtelling bedraagt maximaal het bedrag van de totale werkelijke autokosten (zoals brandstof-, onderhouds- en afschrijvingskosten).

Terug naar vorige pagina