Belastingen

Sommige ondernemers kunnen vrijgesteld zijn van omzetbelasting (BTW), maar de meeste dienen periodiek BTW aangifte te doen en deze af te dragen. Aangifte kan per maand, per kwartaal of per jaar zijn. Dit is in aanvang afhankelijk van de verschuldigde belasting op jaarbasis.

Hebt u personeel in dienst dan dient u loonheffingen aan te geven en af te dragen. De periode (maand of vierweken) is afhankelijk van het tijdvak dat gekozen is als loontijdvak. Daarnaast bent u afhankelijk van branche / CAO mogelijk nog sectorpremies en / of pensioenpremie verschuldigd.

Over de winst uit onderneming dient u zelf nog inkomstenbelasting af te dragen. Ook dient u zelf de bijdrage Zorgverzekeringswet op aanslag af te dragen. Het wordt ten zeerste aanbevolen om direct een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet  aan te vragen wanneer u start zodat u achteraf niet geconfronteerd wordt met een hoge aanslag. Voor de start van uw bedrijf maakt u waarschijnlijk al kosten, voor inkoop of voor promotie bijvoorbeeld. Deze aanloopkosten mag u van de fiscus als bedrijfskosten aftrekken. Ook de uren die u heeft gemaakt voor de start van uw onderneming tellen mee voor het urencriterium.

Het urencriterium is weer van belang om als ondernemer / starter in aanmerking te komen voor fiscale ondernemersfaciliteiten. Het recht op startersaftrek en zelfstandigenaftrek in de aangifte inkomstenbelasting is namelijk afhankelijk van de uren gewerkt voor de onderneming. Daarnaast heeft een ondernemer nog recht op een extra MKB winstvrijstelling. Door al deze faciliteiten wordt het inkomen waarover belasting dient te worden betaald, beduidend omlaag gebracht.

Terug naar vorige pagina